Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Yurtdışından GNO ile Yatay Geçiş

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yurtdışından GNO ile Yatay Geçiş

Açıklamalar
 
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. madde hükmü gereğince Üniversitemizin bölümleri için aşağıda belirtilen sayıda yatay geçiş kontenjanı belirlenmiştir.
 
 • Başvurular online başvuru formu aracılığıyla yapılır.
 • Başvuru kabul edildikten sonra ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt için gerekli belgeler eksiksiz olacak şekilde MEF Üniversitesi Maslak Kampüsünde kayıt yapılır.
 • Online başvuru formunda verilen bilgiler ile kayıt esnasında teslim edilen evraklardaki bilgiler uyuşmadığı takdirde öğrencinin başvurusu iptal edilir ve kayıt yapıldıysa bulunduğu döneme bakılmaksızın kaydı silinir.
 
Yatay Geçiş Takvimi
 
Başvurular 01 Ağustos -15 Ağustos 2023
Başvuruların Değerlendirilmesi 3 işgünü içerisinde
Sonuçların İlanı (E-posta adreslerine) Değerlendirmenin yapıldığı işgünü içerisinde
Kesin Kayıt İçin Son Tarih 10 Eylül 2023
İngilizce Yeterlilik Sınavı 03 Ağustos 2023, Perşembe
10 Ağustos 2023, Perşembe
17 Ağustos 2023, Perşembe
Ders Kayıtları Bkz. Akademik Takvim
Derslerin Başlangıcı
  
Başvuru Koşulları
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın, başvuru tarihinde, ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü programın MEF Üniversitesi'nin ilgili fakülte/yüksekokullarının ilgili kurulları tarafından eşdeğer olduğuna karar verilmesi (isminin aynı veya müfredatın en az %80 oranında ortak olduğuna dair)
 • Öğrencinin başvuru tarihinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması
 • Öğrencinin eşdeğer düzeyde bir programa başvurması (lisans -> lisans veya
  ön lisans -> ön lisans)
 • Adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. (ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.) 
 • ÖSYM'nin belirlediği baraj başarı sıralarını sağlaması
 • Öğrencinin MEF Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Koşullarını sağlaması
 • Okuduğu dönemin  3. ve 5. Yarıyılında olan öğrenciler başvuru yapabilirler
 • Öğrencinin ana dal programında, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 2,30 olması.
 • Öğrencinin başvuru tarihine kadar aldığı bütün dersleri başarıyla vermiş olması
  veya
  öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl yapılan ÖSYS'nin ilgili puan türünde hesaplanan yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki taban puanına eşit veya ondan daha yüksek olması
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyurulardaki şartları sağlaması
Online Başvuru Formu  


Değerlendirme ve Sonuçlar
 
 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Fakültelerin ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Adaylarla gerektiğinde mülakat için irtibata geçilebilir.
 • Başvurusu şartları sağlayan aday sayısının belirtilen kontenjandan yüksek olması durumunda adaylar önce Genel Not Ortalamalarına, eşitlik halinde yerleştirmede esas alınan puan türündeki puanlarına göre sıralanır.
 • Kayıt süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler ilgili dönem için kayıt haklarını kaybeder.
 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 
 • Öğrenci belgesi (2023 Bahar veya Yaz dönemine ait)
 • Disiplin durum belgesi (2023 Bahar veya Yaz dönemine ait)
 • Not dökümü (2023 Bahar veya Yaz dönemine ait)
 • Üniversite onaylı ders içerikleri
 • Üniversiteye kayıt yaptırılan yıla ait LYS (veya eşdeğeri) sınav sonuç belgesi
 • Lise diplomasının fotokopisi
 • Dil yeterlilik belgesi (varsa - MEF Üniversitesinin kabul ettiği dış sınavlar)
 • Resmi kimlik belgesi
Tüm belgeler Türkçe, İngilizce veya yeminli tercüman tarafından orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş olmalıdır. 

Kontenjanlar

2023 Güz Dönemi kontenjanları için tıklayınız.
 
Eğitim Öğretim Ücretleri
 
Eğitim-Öğretim Ücretleri sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x