Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma Hakkında Hatırlatma

Lisans Yönetmeliğimizin ilgili maddesi aşağıdaki şekildedir. 

* Derslere devamını engelleyen önemli sağlık gerekçelerini heyet raporu ile belgeleyen öğrenciler; kayıt dondurmak için fakültelerine başvurabilirler, başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde derslerin son gününe kadar kayıt dondurabilirler, kayıt dondurduğu döneme ait eğitim-öğretim ücretinden muaf olurlar.

* Sağlık sorunları dışında herhangi bir gerekçe ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı dahil ilgili yarıyılın ilk altı haftası içinde kayıt dondurmak için ilgili fakültelerin dekanlıklarına yaptıkları başvurular, fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilirse ilgili yarıyıl eğitim-öğretim ücretinin yüzde ellisi ödenerek kayıt dondurulabilir.

* Öğrenciler, ilk altı haftadan sonra derslerin son gününe kadar ilgili fakültelerin dekanlıklarına başvuru yapıp kayıt dondurma talebinde bulunurlarsa ve bu talepleri fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilirse ilgili yarıyıl eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödeyerek kayıtlarını dondurabilirler.

* Öğrenci ilgili yarıyıl derslerinin son gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapamaz.

* Kayıt dondurma isteği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami öğretim süresinden sayılmaz.

* Kayıt dondurma talebi İngilizce Hazırlık Programı dahil tüm öğretim süresi içinde en fazla toplam altı yarıyıl için kabul edilebilir.

Kayıt Dondurma Prosedürü

Öğrenci Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan Kayıt Dondurma dilekçesini doldurarak Yazı İşleri'ne teslim eder.
Öğrencinin talebi Fakülte Yönetim Kurulu'nda karara bağlanarak karar öğrenciye ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne bildirilir.

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x