Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri

Öğrencilerin askerlik ile ilgili işlemleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve buna bağlı Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenir. Askeralma İşlemleri ile ilgili detaylı bilgi için Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü websitesini ziyaret edebilirsiniz.
 
Önlisans ve Lisans 

Önlisans ve lisans öğrencilerinin askerlik tecil işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun öngördüğü azami süreler dahilinde Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.

Mezun oldukları programın dengi veya daha alt düzeydeki bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin askerlikleri ertelenmez. (1111 sayılı kanun madde 35/c)

Çift anadal Programına kayıtlı öğrencilerin tecil işlemleri, bir programdan mezun olduktan sonra diğer programa göre sürdürülür. (1111 sayılı kanun madde 35/c)

Önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına devam edebilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na gireceğini veya lisans prgogramlarının 3. sınıfına doğrudan kayıt yaptıracaklarını belgeleyen öğrencilerin sevkleri talepleri halinde Kasım celbine bırakılmaktadır. Bu öğrenciler sevk tarihine kadar okul kaydı yaptırdıkları takdirde sevkleri ertelenmektedir.

Lisans programlarından mezun olan öğrenciler askere sevklerini isteğe bağlı olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak 2 yıla kadar tehir edebilirler. (1111 sayılı kanun madde 36)

Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir. (1111 sayılı kanun madde 35/c)
 
Yüksek Lisans


Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin sevk tehir işlemleri, SIS üzerinden otomatik olarak en geç 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmeyecek şekilde yapılır. Tecil talebi sonucu olumsuz olur ise durum öğrenciye eposta ile iletilir. Öğrencinin red sebebine göre gerekli aksiyonları alması kendi sorumluluğundadır.

Sevk tehiri teklif edilebilmesi için öğrencilerin askere sevklerinin yapılmış olması gerekmektedir. Askere sevki yapılmamış öğrencilerin sevk tehiri yapılamaz. 

Mezun oldukları programın dengi veya daha alt düzeydeki bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin askerlikleri ertelenmez. (RG: 27379 Milli Savunma Sevk Tehir İşlemleri Yönetmeliği madde 12/f-3)

Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir. (1111 sayılı kanun madde 35/c)

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrenciler askere sevklerini isteğe bağlı olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak 1 yıla kadar tehir edebilirler. (1111 sayılı kanun madde 36)

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x