Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Yurtdışından GNO ile Yatay Geçiş

2019 Güz Yarıyılı Yurtdışından GNO ile Yatay Geçiş

Açıklamalar
 
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. madde hükmü gereğince Üniversitemizin bölümleri için aşağıda belirtilen sayıda yatay geçiş kontenjanı belirlenmiştir.
 
 • Başvurular online başvuru formu aracılığıyla yapılır.
 • Başvuru kabul edildikten sonra ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt için gerekli belgeler eksiksiz olacak şekilde MEF Üniversitesi Maslak Kampüsünde kayıt yapılır.
 • Online başvuru formunda verilen bilgiler ile kayıt esnasında teslim edilen evraklardaki bilgiler uyuşmadığı takdirde öğrencinin başvurusu iptal edilir ve kayıt yapıldıysa bulunduğu döneme bakılmaksızın kaydı silinir.
 
Yatay Geçiş Takvimi
 
Başvurular 1-15 Ağustos 2019
Başvuruların Değerlendirilmesi Başvurudan itibaren 3 işgünü içinde
Sonuçların İlanı (E-posta adreslerine) Değerlendirmenin yapıldığı işgünü içinde
Kesin Kayıt İçin Son Tarih 13 Eylül 2019
İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuru süresince her perşembe günü
Ders Kayıtları Bkz. Akademik Takvim
Derslerin Başlangıcı
  
Başvuru Koşulları
 
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın, başvuru tarihinde, ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü programın MEF Üniversitesi'nin ilgili fakülte/yüksekokullarının ilgili kurulları tarafından eşdeğer olduğuna karar verilmesi (isminin aynı veya müfredatın en az %80 oranında ortak olduğuna dair)
 • Öğrencinin başvuru tarihinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması
 • Öğrencinin eşdeğer düzeyde bir programa başvurması (lisans -> lisans veya
  ön lisans -> ön lisans)
 • CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan, öğrencinin okumakta olduğu programa kayıt olduğu yılda yapılan yerleştirme sınavlarına girmiş ve ilgili programa yerleştirmede dikkate alınan puan türünde baraj puanı (180) geçmiş olması veya ÖSYM'nin eşdeğer kabul ettiği aşağıda belirtilen sınavlardan
              SAT 1
              ACT
              Abitur
              Fransız Bakaloryası
              GCE A Level Sertifikası
              Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
              Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
              İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
  MEF Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi'nde belirtilen asgari başarı koşullarını sağlamış olması
 • ÖSYM'nin belirlediği baraj başarı sıralarını sağlaması
 • Öğrencinin MEF Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Koşullarını sağlaması
 • Öğrencinin ana dal programında, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 2,30 olması
 • Öğrencinin başvuru tarihine kadar aldığı bütün dersleri başarıyla vermiş olması
  veya
  öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl yapılan ÖSYS'nin ilgili puan türünde hesaplanan yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki taban puanına eşit veya ondan daha yüksek olması
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyurulardaki şartları sağlaması

Online Başvuru Formu  

Değerlendirme ve Sonuçlar
 
 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Fakültelerin ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Adaylarla gerektiğinde mülakat için irtibata geçilebilir.
 • Başvurusu şartları sağlayan aday sayısının belirtilen kontenjandan yüksek olması durumunda adaylar önce Genel Not Ortalamalarına, eşitlik halinde yerleştirmede esas alınan puan türündeki puanlarına göre sıralanır.
 • Kayıt süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler ilgili dönem için kayıt haklarını kaybeder.
 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 
 • Öğrenci belgesi
 • Disiplin durum belgesi
 • Not dökümü
 • Üniversite onaylı ders içerikleri
 • Üniversiteye kayıt yaptırılan yıla ait LYS (veya eşdeğeri) sınav sonuç belgesi
 • Lise diplomasının fotokopisi
 • Dil yeterlilik belgesi (varsa)
 • Resmi kimlik belgesi
Tüm belgeler Türkçe, İngilizce veya yeminli tercüman tarafından orjinal dilinden Türkçeye çevrilmiş olmalıdır. 

Kontenjanlar

2019 Güz Dönemi kontenjanları için tıklayınız.
 
Eğitim Öğretim Ücretleri
 
Eğitim-Öğretim Ücretleri sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x