Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Üniversite ile İlişik Kesme

Üniversite ile İlişik Kesme

İlişik Kesme ile İlgili Bilgiler

Üniversite Yönetim Kurulu'nun 18.11.2014 tarihli 8 numaralı kararı gereğince;
Eğitim-öğretimin başlamasından 4. haftasının sonuna kadar yapılan başvurularda öğrencilerin ödedikleri eğitim-öğretim ücretinin %50'sinin iade edilerek ilişikleri kesilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda ilgili döneme ait eğitim-öğretim ücreti iade edilmez.

İlişik Kesme Prosedürü

Öğrenci, Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne başvurarak İlişik Kesme Formu alır ve bunu Üniversitenin ilgili birimlerine onaylatır. Tüm birimler tarafından onaylanan form Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne teslim edilerek ilişik kesme işlemi tamamlanır.

Sosyal Medya