Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Kurumiçi GNO ile Yatay Geçiş

2018 Bahar Yarıyılı Kurumiçi Genel Not Ortalamasıyla Yatay Geçiş

 
Açıklamalar
 
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. madde hükmü gereğince Üniversitemizin bölümleri için aşağıda belirtilen sayıda yatay geçiş kontenjanı belirlenmiştir.
 
  • Başvurular online başvuru formu aracılığıyla yapılır.
  • Başvuru kabul edildikten sonra ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt için gerekli belgeler eksiksiz olacak şekilde MEF Üniversitesi Maslak Kampüsünde kayıt yapılır.
  • Online başvuru formunda verilen bilgiler ile kayıt esnasında teslim edilen evraklardaki bilgiler uyuşmadığı takdirde öğrencinin başvurusu iptal edilir ve hukuki işlem başlatılır.
 
Yatay Geçiş Takvimi
 
Başvurular 3-17 Ocak 2018
Başvuruların Değerlendirilmesi 18-21 Ocak 2018
Sonuçların İnternette İlanı 22 Ocak 2018
Kayıt Tarihleri 24-26 Ocak 2018
İngilizce Yeterlilik Sınavı

27 Ocak 2018

Ders Kayıtları 31 Ocak 2018
Derslerin Başlangıcı 5 Şubat 2018
  
Başvuru Koşulları
 
  • Öğrencinin bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az iki yarıyıl öğrenim görmesi
  • Öğrencinin eşdeğer düzeyde bir programa başvurması (lisans -> lisans veya önlisans -> önlisans)
  • Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programına kabulde geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanından az olmaması (farklı puan türünde bir bölüme geçiş yapıyorsa)
 
Değerlendirme ve Sonuçlar
 
  • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Fakültelerin ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Adaylarla gerektiğinde mülakat için irtibata geçilebilir.
  • Başvuran aday sayısının belirtilen kontenjandan yüksek olması durumunda adaylar Genel Not Ortalamalarına göre sıralanır.
  • Değerlendirme sonuçları Yatay Geçiş Takviminde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar MEF Üniversitesi web sayfasında açıklanır.
 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 
  • LYS Sonuç Belgesi
 
Kontenjanlar
   
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Eğitim-Öğretim Ücretleri
 
Eğitim-Öğretim Ücretleri sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 
Başvuru Formu
 

Sosyal Medya