Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma

Kayıt Dondurma Hakkında Hatırlatma

Öğrenciler, ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretinin %50'sini ödemek koşuluyla kayıt dondurabilirler. Sağlık sorunlarını heyet raporu ile belgeleyen öğrenciler eğitim-öğretim ücreti ödemesinden muaftır.

Dönemin 4. haftasının sonuna kadar yapılan başvurularda, öğrencilere ödedikleri eğitim-öğretim ücretinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi yapılmaz. 

Kayıt Dondurma Prosedürü

Öğrenci Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan Kayıt Dondurma dilekçesini doldurarak Yazı İşleri'ne teslim eder.
Öğrencinin talebi Fakülte Yönetim Kurulu'nda karara bağlanarak karar öğrenciye ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne bildirilir.

Sosyal Medya