Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Çift Anadal Programı

2019 Bahar Yarıyılı Çift Anadal Programı

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi, MEF Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve MEF Üniversitesi Senatosu kararı uyarınca Üniversitemizin bölümleri için Çift Anadal Programı başvuruları alınacaktır.
 
 • Başvurular online başvuru formu aracılığıyla yapılır.
 • Başvuru kabul edildikten sonra ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt için gerekli belgeler eksiksiz olacak şekilde MEF Üniversitesi Maslak Kampüsünde kayıt yapılır.
 • Online başvuru formunda verilen bilgiler ile kayıt esnasında teslim edilen evraklardaki bilgiler uyuşmadığı takdirde öğrencinin başvurusu iptal edilir.
Çift Anadal Programı Başvuru Takvimi
 
Başvurular 1-18 Ocak 2019
Başvuruların Değerlendirilmesi 18-22 Ocak 2019
Sonuçların İnternette İlanı 22 Ocak 2019 Saat 17:00
Kayıtlar 23-25 Ocak 2019
Online Ders Kayıtları Bkz. Akademik Takvim
Derslerin Başlangıcı

Başvuru Koşulları
 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması
 • Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 2.70/4.00 olması
 • Esas anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst % 20 de bulunması veya çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ya da üstü bir puana sahip olması
 • Hukuk Fakültesi ile Çift Anadal yapacak 2015 ve sonrası girişli öğrencinin TM-3 puan türünde en düşük 150.000 başarı sırasında olması
 • Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerle Çift Anadal yapacak 2016 ve sonrası girişli öğrencinin MF-4 puan türünde en düşük 240.000 başarı sırasında olması
 • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerle Çift Anadal yapacak 2016 ve sonrası girişli öğrencinin MF-4 puan türünde en düşük 200.000 başarı sırasında olması
 • Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlerle Çift Anadal yapacak 2017 ve sonrası girişli öğrencinin ilgili puan türünde en düşük 240.000 başarı sırasında olması
 • Başka bir çift anadal programına kayıtlı olmaması
Kontenjanlar

Çift anadal programı kontenjanları için tıklayınız.

Burslar

(Ek: Senato-15.04.2019-59) ÇAP nedeniyle eğitim-öğretim süresi uzayan öğrencilerin burs oranlarının sadece ÇAP yaptıkları bölüm için uygulanmak üzere, bursunun 1 yıl daha uzatılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Değerlendirme ve Sonuçlar
 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Fakültelerin ilgili komisyonlarınca değerlendirilir. Adaylarla gerektiğinde mülakat için irtibata geçilebilir. 
 • Başvuran aday sayısının belirtilen kontenjandan yüksek olması durumunda adaylar genel not ortalamasına göre sıralanır.
 • Çift anadal programına kabul, ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla kesinleşir.
 • Değerlendirme sonuçları Çift Anadal Programı Takviminde belirtilen tarihin mesai bitimine kadar MEF Üniversitesi web sayfasında açıklanır.
Başvuru Formu
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x